Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ συνολικού ύψους €40.000.000προς τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ συνολικού ύψους €40.000.000
προς τον Όμιλο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.

Υπογράφηκαν στις 06/12/2002 συμβάσεις χορήγησης κοινοπρακτικών δανείων ύψους € 11.000.000, € 16.000.000 και € 13.000.000 προς τις εταιρίες ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., ΕΛΑΣΤΡΑΚ Α.Ε. και ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε. αντίστοιχα, με Οργανωτή την EFG Telesis Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ. Τη διαχείριση των Δανείων έχει αναλάβει η Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS ενώ στα Δάνεια συμμετέχουν οι τράπεζες EFG EUROBANK ERGASIAS, ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ, BNP-PARIBAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Τα Δάνεια είναι μακροπρόθεσμα, πενταετούς διάρκειας, και η χορήγησή τους έχει ως σκοπό την αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους των βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ.