Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα του Α΄ Εξαµήνου 2003 την Πέµπτη 7 Αυγούστου 2003, στις 16:00, µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

Ηµεροµηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσµάτων Α’ Εξαµήνου 2003 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα ανακοινώσει τα αποτελέσµατα του Α΄ Εξαµήνου 2003 την Πέµπτη 7 Αυγούστου 2003, στις 16:00, µετά το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Την ίδια ηµέρα, µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων θα διοργανωθεί τηλεφωνική συνδιάσκεψη, στην οποία η Διοίκηση της Τράπεζας θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατα του Α΄ εξαµήνου.