Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πώληση Ιδίων Μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 26.1.2004 την πώληση σε θεσμικό επενδυτή μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 14.9.2001, 4.9.2002 και 11.9.2003 Γενικών....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΠΩΛΗΣΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. αποφάσισε στις 26.1.2004 την πώληση σε θεσμικό επενδυτή μέρους των ιδίων μετοχών που έχει αποκτήσει η Τράπεζα, κατόπιν αποφάσεων των από 14.9.2001, 4.9.2002 και 11.9.2003 Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από 27.1.2004 έως 28.1.2004 θα πωληθούν 3.300.000 μετοχές της Τράπεζας, όλες ονομαστικές κοινές, με κατώτερη τιμή πώλησης 15,80 ευρώ ανά μετοχή.Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.