Ορθή Επαναδιατύπωση Ενημερωτικού Δελτίου | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ορθή Επαναδιατύπωση Ενημερωτικού Δελτίου

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της με την ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., .....

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. γνωστοποιεί στους μετόχους της ότι η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, λόγω συγχώνευσής της με την ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ Α.Ε.Ε.Χ., με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, είναι η Τρίτη 18/11/2003, αντί της 19/11/2003 που εκ παραδρομής αναφέρεται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2003
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.