Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συναλλαγές της Vodafone σε συνεργασία με την Business Exchanges S.A.

Περισσότερες από 4.500 συναλλαγές, αξίας πλέον των 35 εκατομμυρίων Ευρώ, ολοκλήρωσε η Vodafone μέσα σε τρεις μήνες, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος αγορών της. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην συνεργασία του ERP της SAP και της ηλεκτρονικής αγοράς της Business Exchanges S.A. www.be24.gr.
Περισσότερες από 4.500 συναλλαγές, αξίας πλέον των 35 εκατομμυρίων Ευρώ, ολοκλήρωσε η Vodafone μέσα σε τρεις μήνες, μέσω του ολοκληρωμένου συστήματος αγορών της. Το σύστημα αυτό βασίζεται στην συνεργασία του ERP της SAP και της ηλεκτρονικής αγοράς της Business Exchanges S.A. www.be24.gr. Η Business Exchanges είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής συνεργασίας της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias & της Vodafone καθώς και των Ομίλων Fourlis, HOL, Ραδιο Κορασίδης, Micromedia Britannia & LogicDis, με κύριο στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών αγορών της και την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους βασικούς προμηθευτές της.
Το έργο υλοποίησε η Business Exchanges S.A. σε συνεργασία με την Vodafone και περιλαμβάνει τη διασύνδεση της πλατφόρμας marketplace www.be24.gr βασισμένης στα προϊόντα της Ariba, με το σύστημα SAP, προκειμένου να υπάρχει ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτημάτων αγοράς από το ένα σύστημα στο άλλο, την ενημέρωση των τιμοκαταλόγων στο SAP μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς (περισσότερα από 3.600 είδη), τη διαβίβαση της εντολής αγοράς στους επιλεγμένους προμηθευτές και ηλεκτρονική παρακολούθηση της εντολής τόσο εσωτερικά όσο και στον προμηθευτή. Παράλληλα, διευκολύνει το τμήμα αγορών της Vodafone στις καθημερινές του σχετικές συναλλαγές. Ο προμηθευτής από την άλλη μεριά, μπορεί μέσω της ηλεκτρονικής αγοράς www.be24.gr να απαντήσει σε ένα αίτημα, είτε αυτό είναι έρευνα αγοράς, είτε διαγωνισμός, είτε παραγγελία. Στην περίπτωση της έρευνας αγοράς και του διαγωνισμού, μπορεί ηλεκτρονικά να υποβάλει την προσφορά του, στη δε περίπτωση παραγγελίας είτε να επιβεβαιώσει τη δυνατότητα ικανοποίησης της, είτε να την τροποποιήσει. Επίσης, μπορεί να ενημερώσει την Vodafone για την αποστολή των προϊόντων του, ενώ παράλληλα η Vodafone έχει τη δυνατότητα, μέσω του συστήματος, να παραλαμβάνει ηλεκτρονικά τα προϊόντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Μέσα από την πρωτοποριακή αυτή υπηρεσία η Vodafone επιτυγχάνει μια σειρά πλεονεκτημάτων, όπως τη μείωση του κόστους συντήρησης τιμοκαταλόγων στο SAP, του χρόνου ολοκλήρωσης ενός αιτήματος παραγγελίας, καθώς επίσης και του κόστους διαχείρισης των αιτημάτων αγορών της, ενώ βελτιώνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παραγγελιών της . Ήδη στο σύστημα αυτό έχει ενταχθεί μεγάλο μέρος των προμηθευτών της Vodafone, όπως προμηθευτές:
  • Τηλεφωνικών συσκευών
  • Τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού σταθμών βάσης
  • Εξοπλισμού γραφείου και αναλωσίμων.
  •