Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενημέρωσε τις Χρηματιστηριακές Αρχές ότι συμφώνησε στις 19 τρέχοντος μηνός με την εταιρεία «American Life Insurance Company (ALICO)» να αγοράσει από την τελευταία ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd» («ACBH»), η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ενημέρωσε τις Χρηματιστηριακές Αρχές ότι συμφώνησε στις 19 τρέχοντος μηνός με την εταιρεία «American Life Insurance Company (ALICO)» να αγοράσει από την τελευταία ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Κυπριακής εταιρείας «ALICO/CEH Balkan Holdings Ltd» («ACBH»), η οποία κατέχει ποσοστό 91,71% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας «Βulgarian Post Bank AD», που εδρεύει στη Βουλγαρία. Δεδομένου ότι η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. κατέχει ήδη σήμερα ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ACBH, μετά την απόκτηση και των νέων μετοχών, θα κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ACBH.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την επιφύλαξη της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.