Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα προγράμματα τοκοχρεολυτικών δόσεων

Με νέα προγράμματα τοκοχρεολυτικών δόσεων η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διευρύνει την ποικιλία των καταναλωτικών της δανείων, το ύψος των οποίων μπορεί να υπερβεί τα 25.000 ευρώ.
Με νέα προγράμματα τοκοχρεολυτικών δόσεων η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διευρύνει την ποικιλία των καταναλωτικών της δανείων, το ύψος των οποίων μπορεί να υπερβεί τα 25.000 ευρώ.
Τα νέα προγράμματα, τα οποία χορηγούνται χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών αγοράς, επιτρέπουν στον πελάτη να επιλέξει:
  • το είδος του επιτοκίου, σταθερό ή κυμαινόμενο
  • τη συχνότητα καταβολής δόσης, ανά μήνα, δίμηνο ή τρίμηνο
  • τη διάρκεια του δανείου, που ανάλογα με το ποσό χορήγησης, φτάνει έως και τους 84 μήνες
  • το ύψος του επιτοκίου, το οποίο ανάλογα με το ποσό χορήγησης, φτάνει και το 8,5%.Εκτός των νέων προγραμμάτων τοκοχρεολυτικών δόσεων η Eurobank, ειδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων, προσφέρει την «Ανοιχτή Γραμμή» με χρέωση της 1ης δόσης σε 3 μήνες άτοκα. Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης καταναλωτικών αναγκών παρέχονται από το δίκτυο Καταστημάτων Eurobank, από το δίκτυο καταστημάτων Open 24 καθώς και από το Europhone Banking στο τηλέφωνο 800-111-1144.
  •