Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείκτης FTSE Eurotop 300

Η μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias θα συμπεριλαμβάνεται, από τη Δευτέρα, 22 τρέχοντος μηνός, στον δείκτη FTSE Eurotop 300, που αποτελείται από τα 300 μεγαλύτερα blue chips της Ευρώπης.
Η μετοχή της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias θα συμπεριλαμβάνεται, από τη Δευτέρα, 22 τρέχοντος μηνός, στον δείκτη FTSE Eurotop 300, που αποτελείται από τα 300 μεγαλύτερα blue chips της Ευρώπης. Η Eurobank κατατάσσεται στην 259η θέση με συντελεστή ελεύθερης διαπραγμάτευσης (free float) 75%. Παράλληλα, η Eurobank περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 12 επιλαχούσες μετοχές του δείκτη FTSE Euro 100, που αποτελείται από τα 100 μεγαλύτερα blue chips της ευρωζώνης για πιθανή συμμετοχή της σε περίπτωση διαγραφής κάποιων από τις μετοχές τις οποίες περιλαμβάνει ο δείκτης αυτός.