Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurobank Χρηματιστηριακή

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο και περιβάλλον λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών, οργάνωσε εκδήλωση στη Λάρισα (Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2003), με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη.
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο και περιβάλλον λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών, οργάνωσε εκδήλωση στη Λάρισα (Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2003), με βασικό ομιλητή τον Πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Καθηγητή Παναγιώτη Αλεξάκη.
Η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, εκτός από την παρουσία της στην Αθήνα, διατηρεί κατάστημα στη Λάρισα, όπως και στη Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Ηράκλειο και Ρόδο, ενώ και μέσω του δικτύου των καταστημάτων της Eurobank καλύπτει τους επενδυτές σε όλη τη χώρα. Είναι πρώτη σε μερίδιο αγοράς ΑΧΕ, στην spot αγορά-παράγωγα και μία από τις μεγαλύτερες στην αγορά ξένων μετοχών. Στην ομιλία του ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, ανέλυσε το πλαίσιο λειτουργίας τόσο του Χρηματιστηρίου όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και εστιάσθηκε στα μέτρα και τους κανόνες που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισότιμου χρηματιστηριακού περιβάλλοντος για όλους τους επενδυτές. Τόνισε ότι το αίσθημα εμπιστοσύνης για τον επενδυτή που έρχεται και παραμένει στην αγορά προκύπτει με την ενεργό προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων. Βασική επιδίωξη είναι η ακεραιότητα της αγοράς μέσα από την εύρυθμη λειτουργία και το βάθος καθώς και την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Ο κ. Αλεξάκης υπεγράμμισε ότι η εξυπηρέτηση και η προστασία των επενδυτών ενισχύθηκε αποφασιστικά με τη δημιουργία του νέου θεσμού της αγοράς, του Μεσολαβητή της Κεφαλαιαγοράς. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο ρόλο των θεσμικών επενδυτών και των αναδόχων καθώς και στο ρόλο και την σημασία των εισηγμένων εταιρειών ώστε η χρηματιστηριακή αγορά να συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των ωρίμων αγορών διεθνώς. Τέλος, ανέλυσε τα μέτρα και τις διαδικασίες, τόσο για την ανάπτυξη της αγοράς παραγώγων όσο και για την προστασία του επενδυτή.