Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Euromoney Conference

Περίληψη της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαου Νανόπουλου στο “Euromoney Conference” Greece 2003: A Regional Leader (Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003)
Περίληψη της ομιλίας του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαου Νανόπουλου στο “Euromoney Conference” Greece 2003: A Regional Leade (Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2003)
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Νανόπουλος ανεφέρθη στις μεγάλες αλλαγές που έχουν συντελεσθεί στην ελληνική οικονομία τα τελευταία 10-15 χρόνια χάρις στην ονομαστική σύγκλιση, την ΟΝΕ και την σταδιακή απελευθέρωση των αγορών. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουμε τη στιγμή αυτή τον υψηλότερο ρυθμό αναπτύξεως στην Ε.Ε. Ο ομιλητής, αφού αμφισβήτησε την άποψη που θέλει την σημερινή ανάπτυξη να οφείλεται κυρίως στα Ολυμπιακά έργα και το ΚΠΣ, μίλησε για την σημασία αυτών των ρυθμών για την διατήρηση και ενδυνάμωση του ηγετικού ρόλου της Ελλάδος στην περιοχή – μία περιοχή που και αυτή από την πλευρά της γνωρίζει, παρά τις δυσκολίες, ολοένα και περισσότερη πολιτική και οικονομική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη.Η γεωγραφική γειτνίαση και, ως ένα βαθμό, η πολιτιστική συγγένεια με τις χώρες της περιοχής διευκολύνει την ελληνική παρουσία. Η τελευταία όμως, τόνισε ο κ. Νανόπουλος, εξαρτάται και εξηγείται και από μία σειρά ενδογενών παραγόντων: το πρόσφατο μοντέλο ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων μπορεί σχετικά εύκολα να μεταφυτευθεί στις γειτονικές χώρες, η δε ωρίμανση ορισμένων κλάδων οδηγεί στην ανάγκη ανευρέσεως εναλλακτικών ευκαιριών. Ειδικότερα για τον χρηματοοικονομικό τομέα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank είπε ότι οι γειτονικές μας χώρες παρουσιάζουν ορισμένα χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Ελλάδος πριν από 15-20 χρόνια. Καθώς δε θα ωριμάζει σταδιακά ο κλάδος στην Ελλάδα, θα πρέπει να προετοιμασθούμε για ρυθμούς ανάπτυξης, π.χ. στην πιστωτική επέκταση, που πλησιάζουν περισσότερο αυτούς της Ευρωζώνης, οι οποίοι σήμερα είναι κατά πολύ χαμηλότεροι από αυτούς που γνωρίζουμε στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες επενδύσεις των ελληνικών τραπεζών στις γειτονικές χώρες συγκροτούν μία προσπάθεια εκμεταλλεύσεως των νέων ευκαιριών σε μία σειρά από χώρες που πλησιάζουν αργά αλλά σταθερά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η περιφερειακή στρατηγική της Eurobank εγκαινιάσθηκε ήδη το 1998, με μία πρώτη μεγάλη επένδυση στην Βουλγαρία, η οποία ακολουθήθηκε από μία δεύτερη στην Ρουμανία την επόμενη χρονιά και μία τρίτη φέτος στην Σερβία. Η σημασία των επενδύσεων αυτών φαίνεται και από ένα μόνον αριθμό: προσφέρουν εργασία σε 4.500 άτομα, ενώ εντός Ελλάδος ο όμιλος τής Eurobank πλησιάζει τους 9.000 υπαλλήλους, δηλαδή ο λόγος της εγχώριας απασχόλησης της Eurobank έναντι της εξωτερικής απασχόλησης είναι κάτω από 2 : 1. Ο κ. Νανόπουλος εστιάσθηκε στα πέντε κρίσιμα ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα εάν θέλει να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του περιφερειακού ηγέτη. Όπως είπε, «υποφέρουμε από χαμηλές εισροές αμέσων ξένων επενδύσεων, από την σχετικά μικρή κεφαλαιαγορά, την έλλειψη μεγάλων βιομηχανικών “πρωταθλητριών”, ένα ανεπαρκώς φιλικό προς τις επιχειρήσεις θεσμικό πλαίσιο, και μία οικονομία μετρίας ανταγωνιστικότητας με χλιαρή υποστήριξη της επιχειρηματικότητος». Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα θεσμικού πλαισίου και επιχειρηματικότητος, τονίζοντας παράλληλα ότι αποτελεί ένα πανευρωπαϊκό θέμα: στην Ευρώπη σήμερα χρειάζονται 45 ημέρες κατά μέσο όρο για να ιδρύσει κανείς μια εταιρία, ενώ στις ΗΠΑ μόνο 4. Ο δε αριθμός των επιχειρηματιών είναι ο μισός από αυτόν των ΗΠΑ, οι οποίες ήδη υπολείπονται της Κίνας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank υπεγράμμισε ότι, «ως η ισχυρότερη οικονομία της περιοχής, η Ελλάδα θα πρέπει να δρα με υπευθυνότητα, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο θα “επιστρέψουμε” στην ιστορική μας ενδοχώρα – σήμερα, υπενθύμισε, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. χωρίς κοινά σύνορα με άλλο κράτος μέλος –, αλλά θα συμβάλουμε στην δημιουργία ενάρετων κύκλων ανάπτυξης από τους οποίους όλοι θα επωφεληθούμε. Για την ελληνική οικονομία, η περιφερειακή επέκταση αποτελεί μονόδρομο, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε την δυναμική των τελευταίων ετών. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά που μένουν να γίνουν στην περιοχή μας, πράγμα που υπόσχεται δουλειά για όλους – αρκεί να εργασθούμε μαζί αρμονικά, προς το κοινό μας όραμα και για το καλό όλης της περιοχής».