Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δύο νέα προϊόντα της σειράς eurobank capital protect

Δύο νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Δύο νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect του Private Banking της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ που διατίθενται στους επενδυτές από τις 12 – 20 Δεκεμβρίου 2002 και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Hellenic Plus ΙΙΙ: Είναι μια επένδυση 12 μηνών σε Ευρώ συνδεδεμένη με την πορεία του Δείκτη FTSE/ASE-20β, ο οποίος περιλαμβάνει τις 20 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση και όγκο συναλλαγών, ελληνικές μετοχές. Σύμφωνα με τους όρους του προϊόντος, ο επενδυτής δικαιούται στη λήξη μία απόδοση 5% εάν η τιμή κλεισίματος του Δείκτη την ημέρα λήξης της επένδυσης είναι ίση ή υψηλότερη κατά 5% από την τιμή του την ημέρα έναρξης.
  • EUR/USD Range Accrual XIV: Είναι μια επένδυση 6 μηνών σε Ευρώ με απόδοση συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD. Σύμφωνα με τους όρους του προϊόντος, ο επενδυτής δικαιούται μία απόδοση 5% ετησιοποιημένη για κάθε εργάσιμη ημέρα που η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται σε ένα προκαθορισμένο εύρος διακύμανσης. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 Ευρώ. Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και τα καταστήματα Eurobank σε όλη την Ελλάδα.
  •