Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συναλλαγή μεταξύ της Banco BPI και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ολοκλήρωση της συναλλαγής, 14 Νοεμβρίου 2003, στο Βουκουρέστι -μετά και από τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές-, η συναλλαγή μεταξύ της Πορτογαλικής Τράπεζας Banco BPI και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, βάσει της οποίας η τελευταία απέκτησε οριστικά ένα πρόσθετο 17% των μετοχών της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η ολοκλήρωση της συναλλαγής, 14 Νοεμβρίου 2003, στο Βουκουρέστι -μετά και από τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές-, η συναλλαγή μεταξύ της Πορτογαλικής Τράπεζας Banco BPI και της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, βάσει της οποίας η τελευταία απέκτησε οριστικά ένα πρόσθετο 17% των μετοχών της Ρουμανικής Τράπεζας Banc Post. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη εξαγορά των μετοχών από την EFG Eurobank Ergasias είχε συμφωνηθεί από τα δύο μέρη στις 30 Ιουνίου 2003.
Με την εξαγορά αυτή η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias κατέχει πλέον το 53,25% της Banc Post, εξέλιξη που εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής της για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην Ρουμανική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι η EFG Eurobank Ergasias έχει επίσης έρθει σε συμφωνία με την General Electric Capital Corp. για την απόκτηση εντός του 2004 πρόσθετου πακέτου 8,75% των μετοχών της Banc Post. Όταν ολοκληρωθεί και αυτή η συναλλαγή, η μετοχική συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias στην Ρουμανική τράπεζα θα ανέλθει σε 62%.