Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΔΗΛΩΣΗ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Η σημερινή πρωτοβουλία της Deutsche Bank να διαθέσει στην αγορά τη μετοχική της συμμετοχή στην Eurobank, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική επιλογή της να ρευστοποιήσει επενδύσεις μειοψηφίας που είχε πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν.
ΔΗΛΩΣΗ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ DEUTSCHE BANK ΣΤΗ EUROBANK
“Η σημερινή πρωτοβουλία της Deutsche Bank να διαθέσει στην αγορά τη μετοχική της συμμετοχή στην Eurobank, εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική επιλογή της να ρευστοποιήσει επενδύσεις μειοψηφίας που είχε πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν. Ενδεικτικά αναφέρω ότι έχει ήδη ρευστοποιήσει συμμετοχές σε μεγάλες εταιρίες και οργανισμούς όπως είναι η Allianz, η Daimler Chrysler, αλλά και σε θυγατρικές της σε διάφορους τομείς όπως είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα και η θεματοφυλακή. Η κίνηση αυτή της Deutsche Bank δεν σημαίνει έλλειψη εμπιστοσύνης, όπως άλλωστε έχουν δηλώσει πρόσφατα, στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ούτε και συνδέεται με τις σχέσεις και συνεργασία μεταξύ Deutsche Bank και Eurobank που ήταν άριστη και εποικοδομητική.
Οι εργασίες και η κερδοφορία της Eurobank δεν αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την κίνηση αυτή. Αντίθετα η συναλλαγή αυτή θα έχει θετικά αποτελέσματα γιατί θα διευρύνει περαιτέρω τη μετοχική βάση της Τράπεζας, θα ενισχύσει την παρουσία ξένων θεσμικών επενδυτών στη χώρα μας και θα βελτιώσει την διασπορά, την εμπορευσιμότητα της μετοχής μας, καθώς και το βάρος της στους διάφορους χρηματιστηριακούς δείκτες”.