Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Carrefour Μαρινόπουλος

Σε αγορά 16 κτιρίων - σούπερ μάρκετ της Carrefour Μαρινόπουλος προχώρησε η εταιρία «ΖΗΝΩΝ Ακίνητα Α.Ε.». Στην εταιρία συμμετέχουν η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μέσω της θυγατρικής της EFG Eurobank Properties και η Deutsche Bank, μέσω του Real Estate Opportunities Group. Η Carrefour Μαρινόπουλος θα παραμείνει ως μακροχρόνιος χρήστης των ακινήτων αυτών, πρόκειται δηλαδή για μια δομημένη συναλλαγή sale and leaseback, την πρώτη τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας και με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.

Σε αγορά 16 κτιρίων - σούπερ μάρκετ της Carrefour Μαρινόπουλος προχώρησε η εταιρία «ΖΗΝΩΝ Ακίνητα Α.Ε.». Στην εταιρία συμμετέχουν η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μέσω της θυγατρικής της EFG Eurobank Properties και η Deutsche Bank, μέσω του Real Estate Opportunities Group. Η Carrefour Μαρινόπουλος θα παραμείνει ως μακροχρόνιος χρήστης των ακινήτων αυτών, πρόκειται δηλαδή για μια δομημένη συναλλαγή sale and leaseback, την πρώτη τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας και με τη συμμετοχή διεθνών επενδυτών που πραγματοποιείται στην Ελλάδα.
Από την πλευρά της Deutsche Bank Real Estate Opportunities Group, ο κ. Δημήτρης Ράπτης, δήλωσε: “Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για αυτή τη συμφωνία – ορόσημο στην ελληνική αγορά real estate. Εκτιμούμε πως και στην Ελλάδα, ακολουθώντας ανάλογες τάσεις άλλων ευρωπαϊκών αγορών real estate, θα υπάρξει κατά τα επόμενα ένα έως δύο χρόνια αυξανόμενος αριθμός ρευστοποίησης χαρτοφυλακίων ακινήτων από οργανισμούς και εταιρίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς αυτοί θα επιλέξουν να εστιάζονται πλέον στις κύριες δραστηριότητές τους». Ο κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Eurobank Properties, πρόσθεσε πως “η συμφωνία αυτή, που έγινε δυνατή μέσα από τη συνέργια του Ομίλου της EFG Eurobank Ergasias και της Deutsche Bank, αντικατοπτρίζει την πρόοδο της εγχώριας αγοράς real estate και το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών «παικτών» για το χώρο. Επιβεβαιώνει δε την ηγετική θέση της EFG Eurobank Properties στην ελληνική αγορά”.Η προαναφερθείσα συναλλαγή, ύψους περίπου EUR 63 εκ., χρηματοδοτήθηκε από την EFG Eurobank Ergasias Leasing και την EFG Eurobank Ergasias. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική μίσθωση που έχει πραγματοποιηθεί στην ελληνική αγορά.