Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με νέα στελέχη ενδυναμώνεται η Εκτελεστική Επιτροπή της EFG Eurobank Ergasias

Με νέα στελέχη ενδυναμώνεται η Εκτελεστική Επιτροπή της EFG Eurobank Ergasias. Τα νέα στελέχη, που θα ενισχύσουν την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας και θα φέρουν τον τίτλο του Γενικού Διευθυντή, έχουν την ευθύνη για μονάδες της Τράπεζας με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, με σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία της (καταναλωτική πίστη, δίκτυο, επενδυτική τραπεζική, treasury, οικονομικές υπηρεσίες και στρατηγικός σχεδιασμός) αλλά και έχουν προσωπικά συνεισφέρει ουσιαστικά στην πρόοδο της Τράπεζας.

Με νέα στελέχη ενδυναμώνεται η Εκτελεστική Επιτροπή της EFG Eurobank Ergasias. Τα νέα στελέχη, που θα ενισχύσουν την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας και θα φέρουν τον τίτλο του Γενικού Διευθυντή, έχουν την ευθύνη για μονάδες της Τράπεζας με μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, με σημαντική συνεισφορά στην κερδοφορία της (καταναλωτική πίστη, δίκτυο, επενδυτική τραπεζική, treasury, οικονομικές υπηρεσίες και στρατηγικός σχεδιασμός) αλλά και έχουν προσωπικά συνεισφέρει ουσιαστικά στην πρόοδο της Τράπεζας.

Οι νέοι Γενικοί Διευθυντές και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι:

  • Γεώργιος Αλβέρτης
  • Γεώργιος Γεωργίου
  • Βίκτωρ Πιζάντε
  • Ιάσμην Ράλλη
  • Πόλα Χατζησωτηρίου
  • Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της πρόσφατης αναδιοργάνωσης της Τράπεζας, οι κ.κ. Κ. Νασίκας και Στ. Παπαδερός, που συμμετείχαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, θα αναλάβουν από την αρχή του νέου έτους νέα καθήκοντα ως Σύμβουλοι Διοίκησης της Τράπεζας. Εκτός από τα ανωτέρω νέα μέλη, στην Εκτελεστική Επιτροπή συμμετέχουν οι κ.κ.: Ξ. Νικήτας, πρόεδρος της EFG Eurobank Ergasias, Ν. Νανόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ν. Καραμούζης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Β. Μπαλλής, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Χ. Κομιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, Χ. Κύρκος, Γενικός Διευθυντής, και Ν. Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής.