Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurobank Ergasias – ALBA MBA in Financial Services

H EFG Eurobank Ergasias, σε συνεργασία με το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration), ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό εσωτερικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Επιχειρήσεων (in house Master in Business Administration).

H EFG Eurobank Ergasias, σε συνεργασία με το ALBA (Athens Laboratory of Business Administration), ξεκίνησε ένα πρωτοποριακό εσωτερικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Διαχείριση Επιχειρήσεων (in house Master in Business Administration). Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένων και σύγχρονων γνώσεων στην ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Το πρόγραμμα «EFG Eurobank Ergasias – ALBA MBA in Financial Services», οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου μετά από διετείς σπουδές. Είναι το πρώτο in house MBA, που αναπτύσσεται στην χώρα μας με εξειδίκευση στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και, βεβαίως, το πρώτο που δημιουργείται, παρέχεται και υποστηρίζεται από ελληνική τράπεζα για το προσωπικό της. Να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους του Ομίλου της Τράπεζας.Η πρωτοβουλία αντανακλά την πεποίθηση της EFG Eurobank Ergasias ότι η κατάκτηση υψηλών ατομικών επιδόσεων και η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού, αποτελούν τους καλύτερους τρόπους για τη συνεχή και επιτυχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας. Ο διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει η Τράπεζα στη συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της σημείωσε πως «η παρακολούθηση και κατανόηση των σπουδαίων εξελίξεων, που συμβαίνουν στον εγχώριο και διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα, διασφαλίζεται καλύτερα όταν κατακτούμε αρτιότερη και πληρέστερη γνώση σε ένα δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον». Στην πρώτη σειρά του προγράμματος, που ξεκίνησε σήμερα, συμμετέχουν 33 στελέχη και υπάλληλοι της Τράπεζας, που επιλέγησαν με αυστηρά αξιοκρατικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, ανεξαρτήτως βαθμολογικής ιεραρχίας και ηλικίας. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από 22 γυναίκες και 11 άνδρες και ο μέσος χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας τους είναι 9,5 χρόνια. Η εποπτεία του προγράμματος γίνεται από ειδική Ακαδημαϊκή Επιτροπή. Μέλη της Επιτροπής είναι, εκ μέρους της EFG Eurobank Ergasias, οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι κκ. Νίκος Καραμούζης και Βύρωνας Μπαλλής, η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κυρία Θεανώ Ζαμπέλλα και, εκ μέρους του ALBA, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Νίκος Εμπέογλου και ο Πρύτανης καθηγητής Νίκος Τραυλός. Το πρόγραμμα εποπτεύεται από τον Τομέα Επιλογής και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της EFG Eurobank Ergasias, επικεφαλής του οποίου είναι η κυρία ¶ννα Σκαρλάτου. Στο «EFG Eurobank Ergasias – ALBA MBA Program in Financial Services» διδάσκουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί καθηγητές από το INSEAD (το διεθνούς φήμης Ινστιτούτο Επιχειρηματικών Σπουδών), το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και, βεβαίως, το ALBA. Σχετικά με τη δημιουργία του νέου αυτού προγράμματος, ο πρύτανης του ALBA καθηγητής Ν. Τραυλός υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια «πρωτοποριακή πρωτοβουλία της τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που θα συντελέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του εξαιρετικού ανθρώπινου δυναμικού της» και σχολίασε την επιλογή του ALBA για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος σημειώνοντας ότι «αποτελεί εξαιρετική τιμή και αναγνώριση του έργου που επιτελείται με συνέπεια επί δέκα συνεχή έτη».Όπως σημειώνει η κ. Θ. Ζαμπέλλα, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού «ο προϋπολογισμός της Τράπεζας για τη συνεχή εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα υψηλός και ανήλθε, το 2002, σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ (περίπου 1 δισ δραχμές)». Έτσι, στη διάρκεια του έτους που πέρασε, τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Τράπεζας, που έχουν πιστοποιηθεί με ISO 9001 από τον βρετανικό οίκο British Standards Institution, αναπτύχθηκαν στη διάρκεια 203.483 ωρών εκπαίδευσης σε 756 προγράμματα με τη συμμετοχή 7.500 υπαλλήλων, ενώ ένα αξιόλογο τμήμα της δαπάνης αυτής αφορά την παρακολούθηση διεθνών εκπαιδευτικών σεμιναρίων προκειμένου να διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων της διεθνούς τραπεζικής.