Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τρία νέα προϊόντα της σειράς eurobank capital protect

Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τρία νέα προϊόντα προστίθενται στη σειρά των σύγχρονων επενδυτικών προϊόντων eurobank capital protect της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, που προσφέρουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Πρόκειται για δύο προϊόντα σε Ευρώ και ένα σε Δολάριο ΗΠΑ που διατίθενται στους επενδυτές, από τις 21 – 28 Ιανουαρίου 2003, και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
  • Euro Stoxx 50SM Range Accrual: Είναι μια επένδυση 12 μηνών σε Ευρώ συνδεδεμένη με την πορεία του Δείκτη Euro Stoxx 50SM. Η μέγιστη απόδοση του προϊόντος είναι 5% ετησιοποιημένη και εξαρτάται από τον αριθμό των εβδομαδιαίων παρατηρήσεων που η τιμή κλεισίματος του Δείκτη βρίσκεται εντός ενός εύρους διακύμανσης που έχει προκαθοριστεί.
  • EUR/USD Range Accrual (XVI & XVII): Είναι μια επένδυση 6 μηνών σε Ευρώ ή σε Δολάριο ΗΠΑ αντίστοιχα με απόδοση συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD. O επενδυτής δικαιούται μία απόδοση 5% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Ευρώ, 2% ετησιοποιημένη για την επένδυση σε Δολάριο ΗΠΑ για κάθε εργάσιμη ημέρα που η ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται σε ένα προκαθορισμένο εύρος διακύμανσης. Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής στα παραπάνω προϊόντα είναι 10.000 Ευρώ ή Δολάριο ΗΠΑ αντίστοιχα. Τα νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις Μονάδες Private Banking καθώς και το δίκτυο καταστημάτων Eurobank σε όλη την Ελλάδα.
  •