Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεργασία της EFG Eurobank Ergasias με τον Όμιλο Inchcape

Με νέο σχήμα συνεχίζεται η συνεργασία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με τον Όμιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς.

Με νέο σχήμα συνεχίζεται η συνεργασία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias με τον Όμιλο Inchcape στην Ελλάδα, στον οποίο ανήκει και η Toyota Ελλάς. Το νέο σχήμα ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς καθώς και στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών.
Στην κατεύθυνση αυτή, οι πελάτες της Toyota Ελλάς θα συνεχίσουν να αξιοποιούν τις χρηματοδοτικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias μέσω μιας νέας εταιρίας, τη σύσταση της οποίας αποφάσισαν οι δύο πλευρές. Ενόψει της δημιουργίας της νέας εταιρίας, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias θα εξαγοράσει την συμμετοχή του Oμίλου Inchcape στην Unit Bank, η οποία εντάσσεται στον Όμιλο EFG Eurobank Ergasias. Το νέο σχήμα ενισχύει την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας της Toyota Ελλάς (πρώτης εταιρίας σε πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2002) με την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias (πρώτη Tράπεζα στην χρηματοδότηση αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2002). Κοινό στόχο αποτελεί, τόσο η ολοκληρωμένη κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των πελατών των δύο πλευρών, όσο και η διατήρηση των ανταγωνιστικών όρων χρηματοδότησης στο μέλλον.
Τα ανωτέρω τελούν υπό τον όρο ότι θα ληφθούν οι απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις από τις αρμόδιες Αρχές.