Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επισυνάπτονται το Δελτίο Τύπου και η Παρουσίαση προς τους Αναλυτές και το Επενδυτικό Κοινό, των Οικονομικών Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2018 της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E., τα οποία είναι διαθέσιμα στις ιστοσελίδες της Τράπεζας και του Ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) (http://www.helex.gr).