Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ

Τη λύση της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.

Τη λύση της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη σημερινή συνεδρίασή της.
Η έκτακτη Γ.Σ. συνήλθε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας προκειμένου να αποφασίσουν οι ίδιοι οι μέτοχοι για το μέλλον της εταιρίας, σύμφωνα με τις επιλογές και επενδυτικές τους επιδιώξεις. Επισημαίνεται ότι παρά την άσχημη διεθνή συγκυρία, η συνετή διαχείριση των διαθεσίμων της εταιρίας κατά τη διάρκεια του 2002, απέδωσε θετική απόδοση κατά 3% και ξεπέρασε το δείκτη αναφοράς, ο οποίος σημείωσε υποχώρηση της τάξεως του 24,5%. Η απόδοση αυτή κατέταξε την εταιρία πρώτη μέσα στις ελληνικές εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατά το 2002. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2003, το ΔΣ είχε ενημερώσει τους μετόχους για την πρόθεσή του να ζητήσει την απόφαση της Γ.Σ. ως προς την καταλληλότερη αντιμετώπιση της παρούσας κρίσης των χρηματιστηριακών αξιών. Σημειώνεται επίσης ότι η απόφαση για το μέλλον της εταιρίας έπρεπε να ληφθεί πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο. Η Τράπεζα EFG Eurobank-Ergasias, που κατέχει το 50% της EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως ΑΕΕΧ, τήρησε ουδέτερη στάση κατά την ψηφοφορία στην έκτακτη Γ.Σ. και συντάχθηκε, όπως είχε δηλώσει, με την επιθυμία της πλειοψηφίας των υπολοίπων μετόχων. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν οι μέτοχοι λαμβάνοντας υπόψιν ότι η αρνητική χρηματοοικονομική συγκυρία, διεθνώς και στην Ελλάδα, πιθανόν να οδηγούσε, μετά την εισαγωγή της εταιρίας EFG Ευρωεπενδύσεις Αναπτύξεως στο Χρηματιστήριο Αξιών (X.A.) το 2003, σε μείωση της χρηματιστηριακής τιμής της σε σχέση με την πραγματική της εσωτερική αξία. Η εξέλιξη αυτή δεν θα οφείλετο στον τρόπο διαχείρισης των διαθεσίμων της εταιρίας, αλλά στη γενικότερη συμπεριφορά των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που διαπραγματεύονται με σημαντική έκπτωση σε σχέση με την εσωτερική τους αξία.