Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Postbanka AD

Στην οριστική εξαγορά ποσοστού 68,06% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Postbanka AD προχώρησε η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, με σύμβαση που υπογράφηκε στις 27 Μαρτίου 2003 στο Βελιγράδι. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών της Postbanka AD, που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου 2002, μετά και την παροχή των σχετικών εγκρίσεων από τις ελληνικές και σερβικές αρχές.

Στην οριστική εξαγορά ποσοστού 68,06% του μετοχικού κεφαλαίου της σερβικής τράπεζας Postbanka AD προχώρησε η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, με σύμβαση που υπογράφηκε στις 27 Μαρτίου 2003 στο Βελιγράδι. Ολοκληρώνεται έτσι η διαδικασία εξαγοράς των μετοχών της Postbanka AD, που είχε ξεκινήσει στις 11 Νοεμβρίου 2002, μετά και την παροχή των σχετικών εγκρίσεων από τις ελληνικές και σερβικές αρχές.
Η Postbanka AD είναι ένας αναπτυσσόμενος τραπεζικός οργανισμός και διαθέτει άδεια διεξαγωγής όλων των τραπεζικών εργασιών στη Σερβία και το εξωτερικό. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται σε € 3,7 εκατ. και το σύνολο ενεργητικού της σε € 14,7 εκατομμύρια. Η EFG Eurobank Ergasias θα προχωρήσει άμεσα σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Postbanka AD σε € 10 εκατ. αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το ποσοστό συμμετοχής της. Η EFG Eurobank Ergasias προτίθεται να αναδιοργανώσει τον τρόπο λειτουργίας της σερβικής τράπεζας, με τη βελτίωση των συστημάτων της και την επέκταση των δραστηριοτήτων της στους τομείς της λιανικής τραπεζικής και των μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η σερβική οικονομία, τα τελευταία δύο χρόνια, βρίσκεται σε πορεία ανασυγκρότησης με κύρια χαρακτηριστικά τη νομισματική σταθεροποίηση, τη σημαντική μείωση του πληθωρισμού και τη σημαντική αύξηση των ξένων επενδύσεων μέσω ιδιωτικοποιήσεων, καθώς και με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Με την απόκτηση του μετοχικού ελέγχου της Postbanka AD η EFG Eurobank Ergasias συμπληρώνει την τραπεζική και επενδυτική της παρουσία σε μια ακόμη, την τρίτη, χώρα της ΝΑ Ευρώπης. Υπενθυμίζεται ότι η EFG Eurobank Ergasias είναι παρούσα στη Βουλγαρία, μέσω της Bulgarian Postbank και στη Ρουμανία, μέσω της Banc Post.
Η σύμβαση απόκτησης του μετοχικού πακέτου υπεγράφη μεταξύ της EFG Eurobank Ergasias και 12 μετόχων της Postbanka AD, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι η Poshtanska Stedionica και ο σερβικός οργανισμός τηλεπικοινωνιών PTT.