Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση Επιτοκίου στο EuroHome Ευρωπαϊκό

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«EUROHOME ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ» ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 0,50 ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EUROHOME ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ»
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 0,50 ΜΟΝΑΔΕΣΗ Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά τη χθεσινή μείωση του βασικού επιτοκίου του ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά μισή εκατοστιαία μονάδα, μειώνει αυτόματα το επιτόκιο του στεγαστικού προγράμματος «EuroHome Ευρωπαϊκό» σε 4,00% (από 4,5% ), δηλαδή κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό.Υπενθυμίζεται ότι το επιτόκιο του «EuroHome Ευρωπαϊκό» μεταβάλλεται όταν και όσο μεταβληθεί το επίσημο επιτόκιο του ευρώ (σήμερα στο 2,00%), ανάλογα με την πολιτική επιτοκίων που κατά την κρίση της διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτόν, ο πελάτης της Eurobank, που έχει προτιμήσει αυτό το στεγαστικό πρόγραμμα, γνωρίζει εύκολα το επιτόκιο αναφοράς από τις σχετικές ανακοινώσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, επιπλέον, ενημερώνεται σχετικά από την Τράπεζα, μέσω του λογαριασμού τού δανείου του.