Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Περιοδία της Διοίκησης στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

«Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος της εθνικής οικονομίας και υπό την έννοια αυτή, στηρίζουμε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, στα πλαίσια τριήμερης επίσκεψης κλιμακίου στελεχών στην Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

«Η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει σημαντικές δυνατότητες και προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη προς όφελος της εθνικής οικονομίας και υπό την έννοια αυτή, στηρίζουμε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες», επισήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος, στα πλαίσια τριήμερης επίσκεψης κλιμακίου στελεχών στην Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα.
Το κλιμάκιο της Τράπεζας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συζητήσει με επιχειρηματίες, οικονομικούς παράγοντες και εκπροσώπους των τοπικών αρχών για όλα τα θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής. Μάλιστα, σε σχετικό αίτημα, που διατυπώθηκε κατά τις συζητήσεις που έγιναν, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Βύρωνας Μπαλλής, σημείωσε πως η Τράπεζα αντιμετωπίζει με άμεσο ενδιαφέρον την επέκταση του δικτύου της, το οποίο, σήμερα, αριθμεί 14 μονάδες στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με αιχμή εκείνες που διαθέτουν ήδη στελεχιακό δυναμικό και εμπειρία στην πλήρη, ταχεία και συνεπή εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρήσεων. Η Τράπεζα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησης ιδιωτών πελατών (retail) και έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στη συγκεκριμένη αγορά. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Νομό Ροδόπης, για παράδειγμα, περίπου ένας στους τρεις κατοίκους (από τον ενεργό πληθυσμό) συνεργάζεται με την Eurobank, για τουλάχιστον μια τραπεζική του σχέση. Η εξέλιξη αυτή συμβαδίζει με εκείνη που διαπιστώνεται για όλη τη χώρα, αφού η Τράπεζα πέτυχε, κατά το 2002, αύξηση του μεριδίου της στην αγορά με βάση τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις κατά 1%, ενισχύοντας το πελατολόγιό της κατά περίπου 400.000 άτομα.. Ο κ. Νανόπουλος είχε την ευκαιρία να απευθυνθεί σε 370 επιχειρηματίες της περιοχής και να υπογραμμίσει ότι στόχος της Τράπεζας είναι η στήριξη και όχι η υποκατάσταση της επιχειρηματικότητας. Περιέγραψε, επίσης, τη στρατηγική της Τράπεζας για την επίτευξη της πολιτικής αυτής, μέσω ενός πελατοκεντρικού συστήματος. Το σύστημα αυτό, σημείωσε, αναδεικνύει την άμεση και ξεχωριστή σχέση και στηρίζεται σε τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες όσο και για το ευρύ κοινό, που προσαρμόζονται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του πελάτη. Ο κ. Νανόπουλος παρουσίασε επίσης την επέκταση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias στον χώρο των Βαλκανίων. Η παρουσία της Τράπεζας στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία στηρίζεται σε τραπεζικούς οργανισμούς που βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα σε κάθε χώρα και απασχολούν συνολικά 4.500 άτομα. Μέσω των τραπεζών αυτών οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αυξημένες δυνατότητες πρόσβασης και υποστήριξης ενώ διευκολύνουν σημαντικά την ανάπτυξη των οικονομικών συναλλαγών, σε μία κρίσιμη περίοδο σταδιακής ένταξης των κρατών της Βαλκανικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το κλιμάκιο της Τράπεζας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει εκτενώς τις δυνατότητες διαχείρισης της περιουσίας ιδιωτών πελατών, είτε μέσω Private Banking είτε μέσω εξειδικευμένων συμβούλων, σε κάθε κατάστημα, ιδιαίτερα στο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τη μείωση των επιτοκίων του ευρώ. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, που είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα, προσφέρει σήμερα την ευρύτερη ποικιλία προϊόντων, αποταμιευτικού – επενδυτικού χαρακτήρα, η απολογιστική πορεία των οποίων έχει δείξει την επίτευξη υψηλών αποδόσεων και πάντως πολύ πέραν του επιπέδου του πληθωρισμού. Αναφορικά με την επικείμενη, από τον Ιούλιο απελευθέρωση των ορίων για την καταναλωτική πίστη επισημάνθηκε ότι η ορθή αυτή κίνηση θα επιτρέψει να γίνει τιμολογιακή διαφοροποίηση των πελατών, δηλαδή σύνδεση του επιτοκίου με την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και την αμοιβαιότητά του με την Τράπεζα. Στις παρουσιάσεις τονίστηκε και ο κοινωνικός ρόλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias που διαθέτει το περίπου 2% των καθαρών κερδών της στηρίζοντας δράσεις που έχουν σχέση με τη Παιδεία, τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Στο κλιμάκιο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias που περιόδευσε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη συμμετείχαν επίσης οι κκ. Μ. Βλασταράκης – Διευθυντής Δικτύου, Γ. Μαρίνος – Βοηθός Γενικός Διευθυντής, Χ. Λόλας – Τομεάρχης Δικτύου Βορ. Ελλάδος, η κυρία Β. Καραγιάννη – Τομεάρχης Επιχειρηματικής Πίστης Βορ. Ελλάδος, Ν. Ανδριανόπουλος – Γενικός Διευθυντής EFG Eurobank Χρηματιστηριακής και η κυρία Μ. Βίμπλη – Επικεφαλής Private Banking Βορ. Ελλάδος.