Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Προσαρμοσμένα Επιτόκια

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά την προσαρμογή των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαρμόζει αναλόγως τα επιτόκιά της.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, μετά την προσαρμογή των βασικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσαρμόζει αναλόγως τα επιτόκιά της.
Τα νέα επιτόκια που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2003 έχουν ως εξής: ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΤα επιτόκια των λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου μειώνονται κατά 0,10 της εκατοστιαίας μονάδας σε όλες τις κλίμακες. Τα επιτόκια του λογαριασμού ‘Νέο Ταμιευτήριο’ μειώνονται έως και 0,50 της μονάδας στις ακόλουθες κλίμακες: Από Ευρώ 1.500,01 έως Ευρώ 9.000 διαμορφώνονται από 0,50% σε 0,15%.Από Ευρώ 9.000,01 έως Ευρώ 15.000 διαμορφώνονται από 2,0% σε 1,50%.ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝΑ. Στεγαστικά Δάνεια

 • Το βασικό επιτόκιο του Eurohome Ευρωπαϊκό, το οποίο είναι σταθερά συνδεδεμένο με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μειώνεται αντίστοιχα κατά 0,50 της μονάδας και διαμορφώνεται από 4,5% σε 4,0%.
 • Τα επιτόκια για στεγαστικά προγράμματα σταθερού επιτοκίου, διαμορφώνονται ως εξής:
  Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 2 έτη: από 4,90% σε 4,70%.Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 3 έτη: από 5,20% σε 5,00%.Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 5 έτη: από 5,80% σε 5,50%.Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 10 έτη: από 6,50% σε 6,20%.
  Στεγαστικό πρόγραμμα με σταθερό επιτόκιο για 15 έτη: από 6,90% σε 6,40%.

 • Το βασικό κυμαινόμενο επιτόκιο Στεγαστικής Πίστης μειώνεται κατά 0,15 της μονάδας και διαμορφώνεται από 5,50% σε 5,35%.Β. Επαγγελματικά Δάνεια

 • Το βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης της επαγγελματικής πίστης μειώνεται κατά 0,35 της μονάδας και διαμορφώνεται από 7,25% σε 6,90%
 • Το βασικό επιτόκιο επαγγελματικού εξοπλισμού μειώνεται κατά 0,50 της μονάδας και διαμορφώνεται από 7,0% σε 6,50%
 • Το βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης μειώνεται κατά 0,25 της μονάδας και διαμορφώνεται από 6,0% σε 5,75%Γ. Πιστωτικές Κάρτες
 • Το επιτόκιο των πιστωτικών καρτών Eurobank Visa Classic μειώνεται κατά 0,35 της μονάδας και διαμορφώνεται στο 15,95%.Δ. Επιχειρηματικά Δάνεια

 • Το βασικό επιτόκιο επιχειρηματικής πίστης μειώνεται κατά 0,25 της μονάδας και διαμορφώνεται στο 6,25% ενώ όλα τα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων, που τιμολογούνται με βάση το Euribor, μειώνονται όσο και τα αντίστοιχα επιτόκια στη διατραπεζική αγορά.
 •