Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επενδύσεις στα Διεθνή Χρηματιστήρια

Νέες διευρυμένες δυνατότητες για την άμεση παρακολούθηση και την πραγματοποίηση επενδύσεων στα διεθνή χρηματιστήρια προσφέρει από την 1η Ιουνίου 2001 στους πελάτες της η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, σε συνεργασία με τις διεθνείς και παγκοσμίου εμβέλειας Τράπεζες Deutsche Bank και Schroder Salomon Smith Barney.

Νέες διευρυμένες δυνατότητες για την άμεση παρακολούθηση και την πραγματοποίηση επενδύσεων στα διεθνή χρηματιστήρια προσφέρει από την 1η Ιουνίου 2001 στους πελάτες της η EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, σε συνεργασία με τις διεθνείς και παγκοσμίου εμβέλειας Τράπεζες Deutsche Bank και Schroder Salomon Smith Barney.
Συγκεκριμένα προσφέρεται:

  • Δυνατότητα απευθείας εκτέλεσης από την Ελλάδα, χρηματιστηριακών συναλλαγών στα διεθνή Χρηματιστήρια
  • Απευθείας παρακολούθηση, μέσω της EFG Eurobank Χρηματιστηριακής, των εξελίξεων στα Χρηματιστήρια της Ευρώπης και της Αμερικής και ενημέρωση για τις τιμές των μετοχών σε real time
  • Ηλεκτρονική διαβίβαση των εντολών των πελατών και άμεση επιβεβαίωση της συναλλαγής τους
  • Ανάληψη από την EFG Eurobank Χρηματιστηριακή, του συνολικού service για τις διεθνείς συναλλαγές των πελατών, τη διαβίβαση της εντολής, την εκκαθάριση και τη φύλαξη των μετοχών τους
  • Πρόσβαση στις αναλύσεις της Deutsche Bank και της Schroder Salomon Smith Barney

    Πέραν των δυνατοτήτων αυτών, από την 1η Αυγούστου, οι πελάτες θα μπορούν να έχουν άμεση και προσωπική επικοινωνία με μία εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, υψηλού επιπέδου και κατάρτισης, που δημιουργείται στην EFG Eurobank Χρηματιστηριακή. Τα στελέχη αυτά θα μπορούν:
  • Να ενημερώνουν καθημερινά τους πελάτες για τις τρέχουσες εξελίξεις αλλά και να τους παρέχουν ευρύτερη πληροφόρηση και ανάλυση για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και
  • Να τους προτείνουν ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις για τίτλους εξωτερικού ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ του κάθε πελάτη.
  •