Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επιτόκια Καταθέσεων

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε μείωση των επιτοκίων της στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias προχωρά σε μείωση των επιτοκίων της στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. Τα νέα επιτόκια ισχύουν από τη Δευτέρα, 21 Μαίου 2001 και έχουν ως εξής:

 • ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΕΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
 • έως 3.000.000 δραχμές: 2,75%
 • έως 5.000.000 δραχμές: 4% Τα επιτόκια ισχύουν για ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης, με βάση το ύψος του ημερήσιου διαθέσιμου υπολοίπου.
  Τα επιτόκια των λογαριασμών Απλού Ταμιευτηρίου διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου τους από 2,25% έως 2,75%.
  Τα επιτόκια του λογαριασμού Ergoplus διαμορφώνονται ανάλογα με το ύψος του υπολοίπου του λογαριασμού από 1,75% έως 2,75%.

 • ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
 • Στεγαστική Πίστη
  Βασικό στεγαστικό6,90% (από 7,10%)
  Σταθερό για 1 χρόνο5,70% (από 5,80%)
  Σταθερό για 3 χρόνια6,80% (από 7,30%)
  Σταθερό για 5 χρόνια6,90% (απο 7,40%)
  Σταθερό για 10 χρόνια7,00% (από 7,50%)
  Καταναλωτική Πίστη
  Ανοιχτό Δάνειο14,00% (από 14,50%)
  Πιστωτικές κάρτες17,50% (από 17,75%)
  Επαγγελματική Πίστη
  Βασικό κεφαλαίου κίνησης8,75% (από 9,00%)
  Βασικό επαγγελματικού εξοπλισμού8,50% (από 9,00%)
  Βασικό επαγγελματικής στέγης7,10% (από 8,50%)
  Σταθερό για 1 χρόνο6,50% (από 6,80%)
  Σταθερό για 3 χρόνια6,90% (από 7,25%)
  Σταθερό για 5 χρόνια7,10% (από 7,30%).
 •