Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2000.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Η Συνέλευση, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2000.
Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Τράπεζας κ. Ξενοφών Νικήτας αναφέρθηκε στους βασικούς στρατηγικούς στόχους του τραπεζικού ομίλου οι οποίοι είναι:
 • Ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά με έμφαση στην ταχύρυθμη οργανική ανάπτυξη με κύριο προσανατολισμό στους τομείς που παρουσιάσουν υψηλή κερδοφορία και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης
 • Έμφαση στην ποιότητα και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Παρουσία στην ευρύτερη γείτονα περιοχή της Βαλκανικής και άνετη πρόσβαση των Ελλήνων πελατών στις ευρωπαικές αγορές, μέσω κυρίως της συνεργασίας της με το EFG Bank Group και την Deutsche Bank
 • Συνδυασμός της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους
Όπως επισήμανε ο κ. Νικήτας, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias μέσα από μια εντυπωσιακή πορεία ανάπτυξης και στη βάση αυτής της στρατηγικής που είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες, είναι σήμερα πλήρως εξοπλισμένη και κατάλληλα τοποθετημένη στην αγορά, ώστε να συνεχίσει να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα, να αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις προκλήσεις και κυρίως να ωφεληθεί από τις ευκαιρίες που δημιουργούνται. Ο κ. Νικήτας αναφέρθηκε επίσης διεξοδικά και στην πορεία της λειτουργικής συγχώνευσης, η οποία όπως είπε, προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. "Η σημασία της ομαλής λειτουργικής συγχώνευσης των δύο τραπεζών είναι τεράστια καθώς η αρμονική και επιτυχημένη σύνθεση των δυνάμεων και των πλεονεκτημάτων που η κάθε τράπεζα διαθέτει, θα επιτρέψει την ανάδειξη ακόμα ισχυρότερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων, την ανάπτυξη συνεργειών, την αξιοποίηση οικονομιών κλίμακος και την μείωση του λειτουργικού κόστους. Περαιτέρω δε, θα επιτρέψει την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητάς μας συνολικά σε επίπεδο Ομίλου.Η πορεία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης προχωρεί σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η ενοποίηση των κεντρικών υπηρεσιών, όπως το Treasury, το Back Office, η Θεματοφυλακή οι Οικονομικές Υπηρεσίες, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και επίσης έχουν ενοποιηθεί οι υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων και οι διαδικασίες πιστοδοτήσεων. Έχουν αυτοματοποιηθεί και κεντροποιηθεί οι υποστηρικτικές λειτουργίες στα καταστήματα για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και περισσότερη προσοχή στις ανάγκες του πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι η πλήρης εναρμόνιση προϊόντων και υπηρεσιών που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ίδιο ισχύει και για την εναρμόνιση των μηχανογραφικών συστημάτων καθώς η πλήρης ολοκλήρωσή τους σε ενιαία πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί το 2001". Στην ομιλία του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias κ. Νικόλαος Νανόπουλος τόνισε, μεταξύ άλλων, οτι η εδραίωση ηγετικής θέσης στην εγχώρια αγορά που αποτελεί κυρίαρχο στρατηγικό στόχο, επιδιώκεται μέσω της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης η οποία είναι προσανατολισμένη σε τομείς που παρουσιάζουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας. Οι τομείς αυτοί είναι, μεταξύ άλλων, η τραπεζική ιδιωτών πελατών, η επενδυτική τραπεζική και ο τομέας της κεφαλαιαγοράς, ο ευρύτερος χώρος που συνδέεται με τη διαχείριση περιουσίας και η χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:
 • Στην Τραπεζική Ιδιωτών Πελατών, οι χορηγήσεις αυξήθηκαν το 2000 με ρυθμό 58%. Στην Καταναλωτική πίστη, το μερίδιο αγοράς έφθασε το 26% από 23% το 1999, και στο χώρο των πιστωτικών καρτών το 28%, αυξημένο κατά 7% από το 1999, με περίπου 1.000.000 κάρτες υπό διαχείριση. Στο χώρο της Στεγαστικής πίστης το μερίδιο αγοράς ανήλθε στο 17%, αλλά είναι κατά πολύ υψηλότερο στις νέες χορηγήσεις.
 • Στον χώρο της επενδυτικής τραπεζικής και των κεφαλαιαγορών, η Τράπεζα κατέχει ηγετική θέση στις χρηματιστηριακές συναλλαγές με μερίδιο αγοράς που έφθασε το 6,3% (9,7% με την Telesis) κατά το πρώτο τετράμηνο φέτος, από 5,8% το 2000. Επίσης κατέχει την πρώτη θέση στις αναδοχές για την εισαγωγή εταιριών στο ΧΑΑ με μερίδιο 19% το 2000, και πολύ υψηλότερο στο πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους.
 • Στον τομέα του Private Banking, οι ιδιώτες πελάτες ξεπερνούν τις 10.000 και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται από 14 εξειδικευμένες περιφερειακές μονάδες με σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων, η Τράπεζα κατέχει πλέον την πρώτη θέση, με μερίδιο αγοράς περίπου 19,5% από 17,8% στο τέλος του 2000 και με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 1,9 τρισ. δρχ. Στις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου το μερίδιο αγοράς είναι της τάξης του 27% και κατέχει την πρώτη θέση στην αγορά.
 • Στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπάρχει συνεργασία με περισσότερες από 7.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω του 1 εκ. ευρώ. Επίσης η Τράπεζα έχει συνεργασία με πάνω από 25.000 μικρότερες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες.
 • Στο χώρο της χρηματοδοτικής μίσθωσης κατέχει μερίδιο αγοράς 21% και έχει συνάψει συνολικές νέες συμβάσεις 77 δισ. δρχ.
Ο κ. Νανόπουλος τόνισε πως οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς είναι μεγάλες. Και αυτό διότι αφενός προβλέπονται υψηλοί ρυθμοί αύξησης της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών και αφετέρου διότι η Τράπεζα διαθέτει τεράστιες, ανεκμετάλλευτες ακόμα, δυνατότητες αξιοποίησης των δικτύων που έχουν αποκτηθεί μέσω των εξαγορών. Υπάρχουν δηλαδή δυνατότητες για την ανάπτυξη συνεργειών και σταυροειδών πωλήσεων που θα ενισχύσουν την πιο ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών της πελατείας, και θα συμβάλλουν παράλληλα στη διεύρυνση των εσόδων και της κερδοφορίας.
Στη συνέχεια ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία των βασικών μεγεθών και τα αποτελέσματα της χρήσης 2000, επισημαίνοντας οτι προκύπτουν ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα, και συγκεκριμένα ότι:
 • Η ταχύρυθμη οργανική ανάπτυξη αποτυπώνεται στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των χορηγήσεων που φθάνουν το 34%.
 • Η έμφαση στους τομείς υψηλής κερδοφορίας και συγκεκριμένα στη λιανική τραπεζική και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντανακλάται στη σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου και οδήγησε στην επίτευξη καθαρού περιθωρίου επιτοκίου 3,5%, που είναι το υψηλότερο στην ελληνική τραπεζική αγορά.
 • Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο σε ότι αφορά στην ποιότητα της κερδοφορίας είναι το ότι τα αποτελέσματα είναι ελάχιστα πλέον εξαρτώμενα από τα έσοδα των χρηματοοικονομικών πράξεων, τα οποία αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,25% του ενεργητικού μας, και είναι ένα από τα χαμηλότερα στην αγορά.
 • Ο υψηλός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, 16,3% στο τέλος του 2000, που επιτρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η οργανική ανάπτυξη χωρίς την ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων από την κεφαλαιαγορά.

Καταλήγοντας ο κ. Νανόπουλος επισήμανε: "Μέσα στο νέο διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η στρατηγική τοποθέτηση του Ομίλου EFG Eurobank Ergasias είναι σαφής: να διαμορφώσουμε τους όρους ηγετικής παρουσίας στην εγχώρια αγορά, ιδιαίτερα στα τμήματα εκείνα που παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης και το καλύτερο περιθώριο κέρδους και παράλληλα να εδραιώσουμε την παρουσία μας στην περιφέρεια της χώρας. Η στρατηγική μας στηρίζεται στο πεντάπτυχο: ανταγωνιστικότητα, καινοτομία, ποιότητα, χαμηλό κόστος, τεχνολογία. Τα μερίδια αγοράς που κατακτούμε καθημερινά, τα σύγχρονα και αποτελεσματικά δίκτυα διανομής, οι ισχυρές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χιλιάδες πελάτες μας, οι συνέργιες στα έσοδα και τις σταυροειδείς πωλήσεις, τα σύγχρονα συστήματα αμοιβών και κινήτρων, καθώς και τα αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν τις στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες χτίζουμε μία Τράπεζα με προοπτική, μία Τράπεζα που φιλοδοξούμε να είναι πρώτης προτίμησης στις επιλογές του ελληνικού κοινού. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η ολοκλήρωση της συγχώνευσης Eurobank και Εργασίας, θα τροφοδοτήσει μια νέα δυναμική ανάπτυξης, που θα επιτρέψει στον Όμιλό μας να επιτύχει σημαντικές συνέργιες κόστους και εσόδων, καθώς θα αξιοποιούνται όλο και περισσότερο τα πλεονεκτήματα από τα δίκτυα που έχουμε εξαγοράσει αλλά και τα νέα δίκτυα που αναπτύσσουμε. Έχουμε φιλόδοξα σχέδια να δημιουργήσουμε μία ισχυρή και αποτελεσματική Τράπεζα με υψηλή κερδοφορία, επ' ωφελεία, των μετόχων, των πελατών μας αλλά φυσικά και του προσωπικού μας".
Σημειώνεται οτι πριν την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην της Ιωάννας Γρατσία, υπαλλήλου της Τράπεζας, που έχασε τη ζωή της σε τραγικό δυστύχημα στην περιοχή Καλαβρύτων.