Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

3 νέα προϊόντα Eurostructures

Νέα πρωτοποριακά προϊόντα της σειράς Eurostructures που παρέχουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων, προσφέρει στο επενδυτικό κοινό η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Νέα πρωτοποριακά προϊόντα της σειράς Eurostructures που παρέχουν 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου και δυνατότητες υψηλών αποδόσεων, προσφέρει στο επενδυτικό κοινό η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Πρόκειται για τρία καταθετικά προϊόντα τα οποία θα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις 7 Μαΐου 2001 και στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα. Τα βασικά χαρακτηριστικά των προιόντων έχουν ως εξής:
Euro-Dollar Range Rover
 • Προθεσμιακή κατάθεση σε ΕΥΡΩ, διάρκειας τριών μηνών συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία του EUR/USD
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 10.000 ΕΥΡΩ
 • Εγγραφές 7-11 Μαΐου 2001 (με σειρά προτεραιότητας)Παρέχει:
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Ετησιοποιημένη απόδοση 10%, αν η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD παραμείνει εντός ενός συγκεκριμένου εύρους διακύμανσης. Σε περίπτωση που το εύρος αυτό οποιαδήποτε στιγμή διασπαστεί, παρέχεται μία δεύτερη ευκαιρία σε ένα ανάλογα προσαρμοσμένο εύρος.
 • Ελάχιστη εγγυημένη ετησιοποιημένη απόδοση 1% στη λήξη του προϊόντοςLock-The-Best Sector
 • Προθεσμιακή κατάθεση σε ΕΥΡΩ διάρκειας πέντε ετών με δυνατότητα συμμετοχής στην άνοδο των Ευρωπαϊκών Μετοχών μέσω πέντε επιλεγμένων κλαδικών δεικτών Dow Jones STOXX sm
 • Είναι συνδεδεμένη με ένα ισοσταθμισμένο καλάθι που αποτελείται από κλάδους εταιριών όπως Τράπεζες, Φαρμακοβιομηχανίες, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας.
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 10.000 ΕΥΡΩ
 • Εγγραφές 7-18 Μαΐου 2001 (με σειρά προτεραιότητας)Παρέχει:
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 7,5% στη λήξη του προϊόντος
 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων με μέγιστη απόδοση 90% σε πέντε έτη (ετησιοποιημένη 13,69%). Στον υπολογισμό της απόδοσης του προϊόντος λαμβάνεται υπόψη ο κλαδικός δείκτης εκείνος που κάθε χρόνο έχει την καλύτερη απόδοση από την έναρξη της κατάθεσης. Nasdaq-100 Linked Deposit
 • Προθεσμιακή κατάθεση σε Δολάρια ΗΠΑ διάρκειας ενός έτους συνδεδεμένη με την άνοδο του δείκτη Nasdaq 100, ο οποίος περιλαμβάνει τις 100 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρίες υψηλής τεχνολογίας στις ΗΠΑ και απευθύνεται σε επενδυτές που προσβλέπουν στη σταδιακή ανάκαμψη των αγορών και ειδικά του κλάδου υψηλής τεχνολογίας.
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 10.000 USD
 • Εγγραφές 7-18 Μαΐου 2001 (με σειρά προτεραιότητας) Παρέχει:
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Μέγιστη απόδοση 38%, μείον το αλγεβρικό άθροισμα των τυχόν αρνητικών μηνιαίων αποδόσεων του δείκτη Nasdaq 100.
 •