Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βαθμός Αξιολόγησης για τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια

ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ STANDARD & POOR´S ΓΙΑ ΤΑ EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΥΨΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ STANDARD & POOR´S ΓΙΑ ΤΑ EUROBANK ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Για δεύτερη συνεχή χρονιά τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια λαμβάνουν πιστοποίηση από τον διεθνή οίκο STANDARD & POOR’S. Ας σημειωθεί ότι η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι πρώτη και η μοναδική μέχρι σήμερα ελληνική εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, που λαμβάνει πιστοποίηση από το διεθνή οίκο. Όπως και πέρυσι, η πιστοποίηση συνίσταται στην αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Quality Rating) και της Διακύμανσης (Volatility Rating) των αμοιβαίων κεφαλαίων Eurobank Bond Fund, Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων και Eurobank Plus Διαθεσίμων Εσωτερικού. Η διαδικασία αξιολόγησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από την STANDARD & POOR’S είναι πολύμηνη, συνεχής και σύνθετη, και στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που αναφέρονται:
  • στην ικανότητα και την εμπειρία των διαχειριστών
  • στα αποτελέσματα από πλευράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου,
  • στις δομές τη εταιρείας διαχείρισης και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,
  • στο μέγεθος και τη σταθερότητα του οργανισμού, υπεύθυνου για τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.Το αποτέλεσμα της πιστοληπτικής αξιολόγησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου εκφράζει το επίπεδο προστασίας, που απολαμβάνουν οι μεριδιούχοι από ενδεχόμενο συμβάν πιστωτικού κινδύνου. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ., κ. ¶ρη Ξενόφο, «η επιτυχία των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων να διατηρούν για δεύτερη συνεχή χρονιά τον ίδιο βαθμό αξιολόγησης – πιστοποίησης αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στις αρχές της σύνεσης στη διαχείριση, της συνέχειας στο αποτέλεσμα και της συνέπειας στη στρατηγική της». Τα αποτελέσματα της φετινής αξιολόγησης των Eurobank Αμοιβαίων Κεφαλαίων είναι τα ακόλουθα: Eurobank Plus Διαθεσίμων, Credit Rating Af, ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Eurobank Bond Fund, Credit Rating Af, ήτοι υψηλός βαθμός προστασίας έναντι συμβάντων πιστωτικού κινδύνου. Αξίζει να επισημανθεί ότι το Ελληνικό Δημόσιο ως εκδότης ομολόγων αξιολογείται με ανάλογη βαθμολογία. Eurobank Διεθνών Εταιρικών Ομολόγων, Credit Rating – BBBf, ήτοι επαρκής βαθμός προστασίας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, Η βαθμολογία αυτή συνάδει με την στρατηγική επενδυτική πολιτική του αμοιβαίου κεφαλαίου και την προοπτική υψηλών αποδόσεων που τα χαρακτηρίζει.
  •