Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συγχώνευση Eurobank-Telesis

Το σχέδιο συγχώνευσης της EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και τα νέα επιχειρηματικά σχέδια και προοπτικές που δημιουργούνται για τον Όμιλο που θα προκύψει, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου οι διοικήσεις των δύο Τραπεζών.
Το σχέδιο συγχώνευσης της EFG Eurobank Ergasias και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και τα νέα επιχειρηματικά σχέδια και προοπτικές που δημιουργούνται για τον Όμιλο που θα προκύψει, παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη τύπου οι διοικήσεις των δύο Τραπεζών.
Στην εισαγωγική του ομιλία ο διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias κ. Ν. Νανόπουλος αναφερόμενος στην νέα στρατηγική κίνηση συγχώνευσης της Τράπεζας με την Τelesis Τράπεζα Επενδύσεων, επισήμανε πως εντάσσεται αρμονικά στην ευρύτερη στρατηγική του για την κατάκτηση όλο και μεγαλύτερων μεριδίων σε τομείς της αγοράς που παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας. Επιπλέον, τόνισε πως στην Ελλάδα, αντίθετα από ότι συμβαίνει στις άλλες αναπτυγμένες αγορές, ο χώρος της κεφαλαιαγοράς χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό δυνάμεων με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να υπάρξει συγκέντρωση εμπειριών και τεχνογνωσίας. Ετσι, κρίθηκε σκόπιμο από τον Όμιλο να αναλάβει μια πρωτοβουλία που θα του εξασφαλίσει, ηγετικό ρόλο και στο χώρο των χρηματιστηριακών συναλλαγών, των αναδοχών και της επενδυτικής τραπεζικής. Αυτοί είναι χώροι που, παρά την πρόσφατη κάμψη του ελληνικού χρηματιστηρίου, θα παρουσιάσουν μεσοπρόθεσμα σημαντική ανάπτυξη και ικανοποιητικούς ρυθμούς κερδοφορίας. Ο κ. Νανόπουλος κατέληξε τέλος επισημαίνοντας οτι «στόχος είναι η προσφορά ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης τόσο στον μεγάλο εταιρικό πελάτη, όσο και στη μικρομεσαία επιχείρηση και τον ιδιώτη επενδυτή που χρειάζεται στο πλαίσιο της ΟΝΕ εξειδικευμένες γνώσεις και διεθνείς προσβάσεις. Στους χώρους αυτούς, η συνεργασία με τη Deutsche Bank, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω προς όφελος όλων των πελατών του Ομίλου».
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της EFG Eurobank Ergasias κ. Ν. Καραμούζης, αναφερόμενος στους νέους επιχειρηματικούς στόχους και τις προοπτικές που ανοίγονται με τη συγχώνευση, τόνισε πως δημιουργείται ένα νέο ισχυρότατο σχήμα με ηγετική παρουσία τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην Βαλκανική περιφέρεια όπου επίσης θα στραφεί. Οπως είπε:
  • στο χρηματιστηριακό τομέα, οι τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες του Ομίλου που θα συγχωνευθούν, έχουν μερίδιο αγοράς 10,5% το πρώτο δίμηνο το 2001, κωδικούς πελατών ιδιωτών, που ξεπερνούν τις 200.000, κωδικούς λογαριασμών θεσμικών πελατών που ξεπερνούν τους 250 και συνολικά έσοδα που προσεγγίζουν τα Δρχ. 40 δισεκ. το 2000. Οι τρεις χρηματιστηριακές διατηρούν επίσης ηγετική θέση στο Χρηματιστήριο Παραγώγων με μέσο μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 22%.
  • στον τομέα της Επενδυτικής Τραπεζικής, οι δύο οργανισμοί μαζί έχουν πάνω από 130 υπογεγραμμένες συμβάσεις για εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α.Α. σε σύνολο 285, μερίδιο αγοράς με βάση το ύψος αναδοχών, που προσεγγίζει το 25%, συμβάσεις για παροχή συμβουλών σε εταιρείες που ξεπερνούν τις 20, 15 ενεργές σχέσεις με ασφαλιστικά ταμεία και έσοδα από τις παραπάνω δραστηριότητες που ξεπερνούν τα Δρχ. 12 δισεκ. το 2000. Η EFG Telesis Finance που θα δημιουργηθεί και θα είναι ο επενδυτικός οίκος του Ομίλου, θα στελεχώνεται από 65 εξειδικευμένα στελέχη υψηλών προδιαγραφών που αποτελούν σήμερα την ισχυρότερη ομάδα επενδυτικής τραπεζικής στην ελληνική αγορά.
  • στον τομέα της παροχής υπηρεσιών Private Banking, η Telesis έχει ένα διακεκριμένο πελατολόγιο και η EFG Eurobank Ergasias και ο Όμιλος ευρύτερα σημαντική παρουσία.

Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη: «πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές λύσεις σε επιχειρήσεις, μεγάλους ιδιώτες πελάτες και θεσμικούς σε συνεργασία με την Deutsche Bank, να συμβάλουμε στην ενδυνάμωση των σχέσεών μας με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, να δραστηριοποιηθούμε σταδιακά στην ευρύτερη περιφέρεια της χώρας και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχειρήσεως σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλους μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς».Στη συνέχεια μίλησε η πρόεδρος της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων κα Μαρίνα Εφραίμογλου, η οποία αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό ίδρυσης της Telesis το 1993, τόνισε ότι η επιτυχία της Telesis οφείλεται κυρίως στην ποιότητα των στελεχών της, στη συγκεκριμένη στρατηγική που σταδιακά υλοποιήθηκε, στην αγάπη όλων γι` αυτό που έκαναν και τέλος στο ήθος και την εντιμότητα που όλοι επέδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Στη συνέχεια, επισήμανε τα πολλαπλά οφέλη που θα προκύψουν από τη συνένωση με έναν μεγάλο τραπεζικό όμιλο όπως είναι η EFG Eurobank Ergasias, τόσο για τους μετόχους, γιατί ανταλλάσσουν τις μετοχές Telesis με μια δίκαιη και εύλογη σχέση ανταλλαγής με μετοχές Eurobank, όσο και για τους πελάτες της Telesis γιατί αποκτούν πρόσβαση σε ένα μεγάλο και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τραπεζικό δίκτυο αλλά και για τα στελέχη γιατί αποκτούν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στη δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Ελλάδα. Καταλήγοντας τόνισε ότι, «η μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται για όλους είναι ο καινούργιος οργανισμός να πρωταγωνιστήσει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τις δύο Τράπεζες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».Την παρουσίαση έκλεισε ο Αντιπρόεδρος της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων κ. Βίκτωρ Πιζάντε ο οποίος αναφέρθηκε στο τεχνικό μέρος της συμφωνίας-συγχώνευσης, επισημαίνοντας ότι η σχέση αξιών των δυο τραπεζών βασίσθηκε σε 5 διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους αποτίμησης πιστωτικών ιδρυμάτων : «προεξόφληση ταμειακών ροών, χρηματιστηριακές αξίες, αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση, δείκτες κεφαλαιαγοράς άλλων εισηγμένων πιστωτικών ιδρυμάτων, δείκτες αποτίμησης παρόμοιων συναλλαγών». Παράλληλα, τόνισε ότι η διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται να διαρκέσει 6 μήνες, έχει ανατεθεί ήδη σε 2 διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς οίκους, οι οποίοι θα επιβεβαιώσουν το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής. Ο κύριος Πιζάντε ολοκλήρωσε την ομιλία του αναφέροντας ότι «με τη συγχώνευση με την EFG Eurobank Ergasias αποκτάται πρόσβαση σε ένα από τα πιο ισχυρά και ταχέως αναπτυσσόμενα τραπεζικά δίκτυα, με αποτέλεσμα την ανάληψη μεγάλων έργων επενδυτικής τραπεζικής που απαιτούν ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση».
Σύμφωνα με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, οι Διοικήσεις των Τραπεζών EFG Eurobank Ergasias ΑΕ και της Telesis Τράπεζας Επενδύσεων ΑΕ θα προτείνουν στα αντίστοιχα Διοικητικά Συμβούλια τη συγχώνευση με απορρόφηση των δύο Τραπεζών με ημερομηνία ισολογισμών μετασχηματισμού την 31.12.2000 και απορροφούσα την EFG Eurobank Ergasias. Η σχέση ανταλλαγής που οι διοικήσεις των δύο Τραπεζών κρίνουν δίκαιη και εύλογη και που θα προτείνουν στα Διοικητικά Συμβούλια είναι 2,2 μετοχές Telesis προς 1 μετοχή EFG Eurobank Ergasias. Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης απαιτεί την έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τραπεζών και των αντιστοίχων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων καθώς και την έκδοση όλων των αναγκαίων αδειών των αρμοδίων αρχών. Με δεδομένη την τιμή κλεισίματος της 16.3.2001 της μετοχής της EFG Eurobank Ergasias σε 19,7 Ευρώ και την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής, η τιμή της μετοχής της Telesis αντιστοιχεί σε 8,95 Ευρώ.