Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

κ. Γιάννης Μακρής

Καθήκοντα Διευθυντού στο κατάστημα της EFG Eurobank Ergasias Λονδίνου ανέλαβε ο κ.Γιάννης Μακρής. Ο κ. Μακρής, είναι πτυχιούχος της Παντείου Σχολής Ανωτάτων Πολιτικών Επιστημών και πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος Master Degree (LLM) του University of London, σε θέματα Εταιρικού και Αγγλικού Εμπορικού Δικαίου.

Καθήκοντα Διευθυντού στο κατάστημα της EFG Eurobank Ergasias Λονδίνου ανέλαβε ο κ.Γιάννης Μακρής. Ο κ. Μακρής, είναι πτυχιούχος της Παντείου Σχολής Ανωτάτων Πολιτικών Επιστημών και πτυχιούχος Νομικής Σχολής Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος Master Degree (LLM) του University of London, σε θέματα Εταιρικού και Αγγλικού Εμπορικού Δικαίου.
Διετέλεσε επί πολλά χρόνια στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, από την οποία αποχώρησε πρόσφατα με το βαθμό του Διευθυντού. Από το 1986 έως το 1989 εργάστηκε στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Λονδίνου ως Υποδιευθυντής Ναυτιλιακών και λοιπών Χορηγήσεων. Από το 1990 έως το 1991 ήταν αναπληρωτής Διευθυντής και από το 1992 έως το 2001 είχε καθήκοντα Γενικού Διευθυντού.
Ο κ. Μακρής αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθυντού του καταστήματος της EFG Eurobank Ergasias Λονδίνου και θα εργαστεί για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των εργασιών του.