Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β' τριμήνου 2016 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Β' τριμήνου 2016

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά αποτελέσματα του Β' τριμήνου 2016 θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016 μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Την ίδια μέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 19:00.