Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

1ος Περιφερειακός Διαγωνισμός FinTech “Beyond Hackathon”
από το Κέντρο Καινοτομίας της Eurobank

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου.
1. Ο κος Σωτήρης Συρμακέζης, Γενικός Διευθυντής & Group Chief Digital Officer της Eurobank, απονέμει το 1ο βραβείο στην ομάδα Counterfactual.
2. Ο κος Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Retail Banking της Eurobank, απονέμει το 2ο βραβείο στην ομάδα Xbots.3. Ο κος Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & Διεθνείς Δραστηριότητες της Eurobank, απονέμει το 3ο βραβείο στην ομάδα “Imperia Mobile” από την Βουλγαρία.
4.  Όλοι οι συμμετέχοντες επί σκηνής.