Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δημοσιοποίηση Συνοπτικών Ενοποιημένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων Α΄ Tριμήνου 2016

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα») ενημερώνει ότι οι Συνοπτικές Ενοποιημένες  Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α΄ τριμήνου 2016 αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα των Ελληνικών Χρηματιστηρίων – Χρηματιστήριο Αθηνών www.helex.gr.