Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurostructures

Νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures προσφέρει στο επενδυτικό κοινό από τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2001, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Πρόκειται για 4 καταθετικά προϊόντα (τρία σε Ευρώ και ένα σε USD) με 100% εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο, τα οποία παρέχουν δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.

Νέα προϊόντα της σειράς Eurostructures προσφέρει στο επενδυτικό κοινό από τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2001, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Πρόκειται για 4 καταθετικά προϊόντα (τρία σε Ευρώ και ένα σε USD) με 100% εγγυημένο το αρχικό κεφάλαιο, τα οποία παρέχουν δυνατότητες υψηλών αποδόσεων.
Τα 4 νέα προϊόντα διατίθενται με σειρά προτεραιότητας από τις 12 έως τις 16 Μαρτίου στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα:Τα νέα προιόντα έχουν ως εξής:
Euro-Yen OneTouch

 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 9 μηνών συνδεδεμένη με τη συναλλαγματική ισοτιμία του EUR/JPY (Ευρώ/Γιεν)
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 50.000 ΕΥΡΩ Παρέχει
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Ετησιοποιημένη απόδοση 9,11%, αν η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/JPY καταστεί ίση ή μεγαλύτερη από 126, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του προϊόντος
  Euro-Dollar Range ΙΙ
 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 6 μηνών συνδεδεμένη με συγκεκριμένο εύρος διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας EUR/USD (Ευρώ/Δολλαρίου)
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 50.000 ΕΥΡΩ Παρέχει
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Υψηλό επιτόκιο για κάθε ημέρα που η συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD βρίσκεται εντός του συγκεκριμένου εύρους διακύμανσης.
  Profit Guaranteed 115
 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 5 ετών συνδεδεμένη με τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές αγορές μέσω των δεικτών S&P 500, DOW JONES EURO STOXX 50sm, NIKKEI 225
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 10.000 USD Παρέχει
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 15% στη λήξη του προϊόντος
 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων με ποσοστό συμμετοχής 100% στην πιθανή μέση άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων.
  Euro Top 50 II
 • Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 2 ετών συνδεδεμένη με την μέση άνοδο του δείκτη DOW JONES EURO STOXX 50sm
 • Ελάχιστο ποσό συμμετοχής: 10.000 ΕΥΡΩ Παρέχει
 • Εξασφάλιση 100% του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη του προϊόντος
 • Δυνατότητα υψηλών αποδόσεων με ποσοστό συμμετοχής 75% στην πιθανή μέση άνοδο του δείκτη DOW JONES EURO STOXX 50sm
 •