Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στρατηγική συνεργασία «Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας» (ΕΣΕΕ) και «EUROBANK»

Από αριστερά προς τα δεξιά οι κκ. Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος της ΕΣΕΕ και Θεόδωρος Καλαντώνης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank.