Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

H Eurobank σε συνέχεια της πρόσφατης μείωσης κατά 0,10 της μονάδος του βασικού επιτοκίου διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από 11 Απριλίου 2016.

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια καταθέσεων της Τράπεζας μειώνονται κατά 0,04 της μονάδος (4 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.

EΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια του Ανοιχτού Δανείου Καταναλωτικής Πίστης μειώνονται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης)

Τα Βασικά Επιτόκια Επαγγελματικού Εξοπλισμού και Επαγγελματικής Στέγης χορηγήσεων Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων μειώνονται κατά 0,10 της μονάδας (10 μονάδες βάσης).

Τέλος, σημειώνεται, ότι τα επιτόκια χορηγήσεων προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, που έχουν ως βάση τα επιτόκια αναφοράς Euribor και ΕΚΤ, μειώνονται ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία των ανωτέρω επιτοκίων.