Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank και η «Ελληνική Πρωτοβουλία» βράβευσαν σήμερα τις πλέον καινοτόμες ομάδες του Προγράμματος egg

Από αριστερά προς δεξιά
1.. Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Eurobank (στο μέσον) πλαισιωμένος από Στελέχη της Eurobank, του Corallia, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας και των βραβευμένων επιχειρηματικών ομάδων του egg.
2. Ο κ. Σταύρος Ιωάννου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Eurobank και ο Jeremy Downward, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Πρωτοβουλίας κατά τη βράβευση ομάδας του egg.
3. Ο κ. Jorge Sanchez Διευθυντής Στρατηγικής & Οικονομικών Corallia βραβεύει ομάδα του  egg.