Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δελτίο Τύπου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της εταιρίας ΠΕΤΡΟΛΑ στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Συνολικά η έκδοση καλύφθηκε 1,5 φορά. Το τμήμα της Δημόσιας Εγγραφής που αντιστοιχεί σε ιδιώτες επενδυτές καλύφθηκε κατά 1,2 φορές ενώ το τμήμα της Δημόσιας Εγγραφής που αντιστοιχεί σε θεσμικούς επενδυτές καλύφθηκε 2,2 φορές. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές αντιστοιχούσε σε Δρχ 66,8 δισ. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 34.811 αιτήσεις από ιδιώτες επενδυτές ήτοι Δρχ 38,5 δισ. (στο άνω όριο του εύρους τιμών) ενώ η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές έφθασε τις 13.496.349 μετοχές ή Δρχ 28,3 δισ. με βάση τη τιμή διάθεσης η οποία διαμορφώθηκε σε ΕΥΡΩ 6,16 (ή Δρχ. 2.099) ανά μετοχή. Σε ότι αφορά στην κατανομή ποσοστό 70% των μετοχών (14.357.000) διατέθηκε για την ικανοποίηση των ιδιωτών επενδυτών και ποσοστό 30% των μετοχών (6.153.000) διατέθηκε για την ικανοποίηση των εγγραφών ημεδαπών και αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών.
Η κατανομή των μετοχών στους θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών έγινε, μεταξύ άλλων, με βασικότερα κριτήρια το είδος και την ποιότητα του θεσμικού επενδυτή.