Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εισαγωγή νέων μετοχών κατόπιν μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου (μέσω reverse split και ταυτόχρονης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής)