Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα Επιτόκια

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε χορηγητικά και καταθετικά προιόντα προχωρά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητο στο 5,50% το επιτόκιο στο ΝΕΟ Ταμιευτήριο.
Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε χορηγητικά και καταθετικά προιόντα προχωρά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητο στο 5,50% το επιτόκιο στο ΝΕΟ Ταμιευτήριο. Τα νέα επιτόκια που θα ισχύσουν από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2000, έχουν ως εξής:
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
Βασικό επιτόκιο Επιχειρηματικής Πίστης: 10% (από 10,25%)Ανοιχτό Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο: 15,50% (από 15,75%)Στεγαστική ΠίστηΤα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε δραχμές μειώνονται κατά 0,25 της μονάδος και κυμαίνονται από 7,75% έως 9,65%.Επαγγελματική Πίστη
Τα επιτόκια των επαγγελματικών δανείων μειώνονται κατά 0,25 της μονάδος και κυμαίνονται από 8,75% έως 10,75%.ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
  • Απλό Ταμιευτήριο: 3,75% (από 4,25%)
  • Το επιτόκιο στο ΝΕΟ Ταμιευτήριο παραμένει αμετάβλητο στο 5,50%.
  •