Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ

H εταιρία, «Π. Γερμανός ΑΒΕΕ» είναι ο νέος πελάτης της πρωτοποριακής υπηρεσίας εκκαθάρισης εταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών e-payments, την οποία έχει αναπτύξει η Business Exchanges SA, εξειδικευμένη θυγατρική εταιρία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και Vodafone Hellas, σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.

H εταιρία, «Π. Γερμανός ΑΒΕΕ» είναι ο νέος πελάτης της πρωτοποριακής υπηρεσίας εκκαθάρισης εταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών e-payments, την οποία έχει αναπτύξει η Business Exchanges SA, εξειδικευμένη θυγατρική εταιρία της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και Vodafone Hellas, σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η εφαρμογή e-Payments δίνει, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, τη δυνατότητα εκκαθάρισης συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων (b2b) σε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση (on line), μέσω του κεντρικού δικτυακού τόπου (portal) στη διεύθυνση www.be24.gr . Η εφαρμογή e-Payments αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με την EFG Eurobank Ergasias και επιτρέπει γρήγορες, απλές και με χαμηλότερο κόστος εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές των εταιριών με τους πελάτες τους. Η εφαρμογή βασίζεται σε τραπεζικές υπηρεσίες πληρωμών και χρησιμοποίησης του πιστωτικού ορίου σε πραγματικό χρόνο (on line real time), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να διαχειρίζονται τις απαιτήσεις τους από τους διανομείς τους (dealers και πελάτες-αγοραστές) βάσει του υπολοίπου των δανείων που έχουν συνάψει οι διανομείς με την τράπεζα καθώς και να εκκαθαρίζουν τα τιμολόγια που εκδίδουν προς αυτούς, με ταυτόχρονη δυνατότητα επιβεβαίωσης της επιτυχημένης εκτέλεσης της συναλλαγής.
Μεταξύ των σημαντικών πλεονεκτημάτων, οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τη νέα ηλεκτρονική υπηρεσία επιτυγχάνουν μείωση των αναγκών δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης, ενίσχυση της ρευστότητάς τους, μείωση του λειτουργικού κόστους, διασφάλιση πληρωμών, μείωση πιστωτικού κινδύνου, καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών και παρακολούθηση των σχέσεων με τους συνεργάτες τους. Αντίστοιχα πλεονεκτήματα, μέσω της εφαρμογής e-Payments, αποκτούν και οι διανομείς μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν η επίτευξη εκπτώσεων και καλύτερων όρων αγοράς λόγω πληρωμής τοις μετρητοίς, καλύτερων όρων δανεισμού (προνομιακό επιτόκιο), φορολογικών οφειλών και ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των κινήσεων.