Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2015 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2015

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι τα οικονομικά στοιχεία του Γ’ Τριμήνου 2015 θα ανακοινωθούν την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015.

Την ίδια ημέρα θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση των αναλυτών στις 17:00.