Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο Ταμιευτήριο

Αμετάβλητο στο 5,50% παραμένει το επιτόκιο στο Νέο Ταμιευτήριο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Αμετάβλητο στο 5,50% παραμένει το επιτόκιο στο Νέο Ταμιευτήριο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Παράλληλα, η Τράπεζα προχωρά σε μείωση κατά 0,25 της μονάδος του επιτοκίου στο Απλό Ταμιευτήριο το οποίο διαμορφώνεται σε 4%. Το νέο επιτόκιο ισχύει από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2000.