Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτόκια

Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε χορηγητικά και καταθετικά προϊόντα προχωρά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων σε χορηγητικά και καταθετικά προϊόντα προχωρά η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Τα νέα επιτόκια που θα ισχύσουν από την 1η Δεκεμβρίου 2000, έχουν ως εξής:

 • Βασικό επιτόκιο Επιχειρηματικής Πίστης: 10,25% (από 10,50%)
 • Ανοιχτό Δάνειο με κυμαινόμενο επιτόκιο: 15,75% (από 16,50%)
 • Επιτόκιο Mastercard: 17,50% (από 18,50%) Στεγαστική Πίστη
 • Κυμαινόμενο επιτόκιο σε δραχμές: 9,90% (από 10,50%)
 • Bonus Κυμαινόμενο σε δραχμές: 8,40% (από 9%)
 • Σταθερό για 3 έτη σε δραχμές: 8% (από 8,40%)
 • Euro Κυμαινόμενο: 7,10% (από 6,90%)
 • Euro Bonus Κυμαινόμενο: 6,10% (από 5,90%)Επαγγελματική Πίστη

 • Βασικό επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης επαγγελματιών: 11% (από 11,75%)
 • Βασικό επιτόκιο επαγγελματικού εξοπλισμού: 10% (από 10,75%)
 • Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης επαγγελματιών: 9% από (9,50%)
 • Βασικό επιτόκιο επαγγελματικής στέγης εταιριών: 10% (από 10,50%)Επιτόκια Καταθέσεων
 • Απλό Ταμιευτήριο: 4,25% (από 4,75%)
 • ΝΕΟ Ταμιευτήριο: 5,50% (αμετάβλητο)
 •