Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Logic Dis

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συζητήσεις για τις διαδικασίες συμμετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ ως στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της LogicDΙS SA.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι συζητήσεις για τις διαδικασίες συμμετοχής της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ ως στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της LogicDΙS SA.
H συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias συνολικού ύψους περίπου Δρχ. 11 δισ. θα πραγματοποιηθεί με : Έκδοση τριετούς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους Δρχ. 4,45 δισ. υπέρ του στρατηγικού επενδυτή, με κουπόνι 0,5% και τιμή μετατροπής Δρχ. 2.500. Σε περίπτωση μη μετατροπής, η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει στο 120% της ονομαστικής του αξίας. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους Δρχ. 6,3 δισ. υπέρ του στρατηγικού επενδυτή. Η τιμή ανά μετοχή καθορίζεται σε Δρχ. 1.400.Η συμμετοχή της EFG Eurobank Ergasias στο μετοχικό κεφάλαιο της LogicDIS μετά την αύξηση κεφαλαίου και τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου θα ανέρχεται περίπου σε 9%.
Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για τη στενή συνεργασία της EFG Eurobank Ergasias με την LogicDIS σε στρατηγικούς τομείς δράσης, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και παρουσιαστεί μετά την ολοκλήρωση των αρχικών επαφών μεταξύ των δύο πλευρών. Στους κύριους στόχους της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιριών περιλαμβάνονται, τόσο η ανάπτυξη των εργασιών και η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της LogicDIS στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όσο και η παροχή υπηρεσιών προς την EFG Eurobank Ergasias με ανάληψη έργων πληροφορικής.