Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

H Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από 4 Μαΐου 2015:


ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια καταθέσεων πρώτης ζήτησης μειώνονται κατά  0,04 της μονάδος (4 μονάδες βάσης) κατά μέσο όρο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.


EΠΙΤΟΚΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Τα επιτόκια του Ανοιχτού Δανείου Καταναλωτικής Πίστης μειώνονται κατά 0,25 της μονάδας (25 μονάδες βάσης).


Το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικού Εξοπλισμού και το Βασικό Επιτόκιο Επαγγελματικής Στέγης δανείων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών μειώνονται κατά 0,05 της μονάδας (5 μονάδες βάσης).

Τέλος υπενθυμίζεται ότι τα επιτόκια των χορηγήσεων Στεγαστικής και Επαγγελματικής Πίστης  που έχουν ως βάση τα  επιτόκια αναφοράς Euribor και ΕΚΤ , έχουν ήδη μειωθεί.