Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτυχημένη Συνεργασία BUSINESS EXCHANGES A.E. & ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στις ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης & αρχειοθέτησης

Η ελληνική εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επέλεξε την ΒΕ Business Exchanges ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (ΒΕ-BUSINESS EXCHANGES A.E.), θυγατρική εταιρεία της Eurobank, για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης & αρχειοθέτησης ARCHIVING@BE PREMIUM Edition.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στο εξής θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης της Information Systems Impact Α.Ε., η οποία συνεργάζεται από το 2011 με την BE-Business Exchanges A.E. με σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης & ηλεκτρονικής διακίνησης τιμολογίων και παραστατικών,  απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκδίδουν από το ERP της εταιρείας τους τα εν λόγω παραστατικά, να τα διακινούν & να τα αρχειοθετούν ηλεκτρονικά. Επίσης, απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν την κατάργηση της εκτύπωσης, εμφακέλωσης και του παραδοσιακού τρόπου αποστολής του τιμολογίου και αναζητούν την μέθοδο για την ηλεκτρονική του αποστολή,  εγγυημένα και με ασφάλεια.

Η εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  ιδρύθηκε το 1972 με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση, εισαγωγή και διανομή συστημάτων ασφάλειας, πυρασφάλειας και συστημάτων ελέγχου, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους παγκοσμίως. Η εταιρεία έχει διατηρήσει μέχρι και σήμερα έναν σταθερό ρυθμό ανόδου στα παρεχόμενα συστήματα και υπηρεσίες της, με αποτέλεσμα, να κατέχει την 1η θέση στην Ελλάδα, από άποψη ενεργητικού και αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, από όλες τις άλλες εταιρίες του κλάδου των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας και ελέγχου. Η ηγετική της θέση στον κλάδο, συνεχίζεται και διευρύνεται και σε άλλα τμήματα της αγοράς, γεγονός που πιστοποιείται από τον σημαντικό αριθμό εκτελεσθέντων ειδικών μεγάλων έργων, αλλά και τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της.

Η ΒΕ-BUSINESS EXCHANGES A.E. είναι εταιρεία εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-Business) της Eurobank. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση διεταιρικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β), όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονική τιμολόγηση κ.ά. (αναλυτικά οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα www.be24.gr) και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.