Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα διοικητική διάρθρωση στη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Σε αλλαγές στη διοικητική διάρθρωση της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ προέβη ο όμιλος Eurobank

Συγκεκριμένα, ο κ. Νικόλαος Ανδριανόπουλος, μετά από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ όπου κατείχε τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Ανδριανόπουλος, στέλεχος του ομίλου Eurobank από το 1990, έχει διατελέσει Αναπληρωτής Treasurer της Τράπεζας, Γενικός Διευθυντής της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ από το 2001, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας από το 2003 και Διευθύνων Σύμβουλός της από το 2008.

Τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Φραγκόπουλος Γενικός Διευθυντής του Institutional Client Business της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ.

Ο κ. Φραγκόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χρηματιστηριακό κλάδο, ενώ εργάζεται στον Όμιλο Eurobank από το 2001. Από το 2011 είναι Γενικός Διευθυντής Institutional Client Business της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ με κύριες αρμοδιότητες τις ομάδες πωλήσεων σε όλο το φάσμα των προϊόντων της Εταιρίας σε Έλληνες και Ξένους Θεσμικούς Επενδυτές καθώς και σε εταιρικούς πελάτες.