Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ομολογιακή έκδοση σε Ευρώ

Ομολογιακή έκδοση σε Ευρώ ύψους Euro 250 εκ., εξέδωσε στην ευρωπαϊκή αγορά η EFG Hellas PLC, θυγατρική στο Λονδίνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Επικεφαλής ανάδοχος της έκδοσης είναι η Deutsche Bank. Η ομολογιακή έκδοση είναι τριετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο και κουπόνι ίσο με το επιτόκιο Εuribor 3 μηνών + 37.5 b.p. H έκδοση που έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και απορροφήθηκε πλήρως, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Ομολογιακή έκδοση σε Ευρώ ύψους Euro 250 εκ., εξέδωσε στην ευρωπαϊκή αγορά η EFG Hellas PLC, θυγατρική στο Λονδίνο της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Επικεφαλής ανάδοχος της έκδοσης είναι η Deutsche Bank. Η ομολογιακή έκδοση είναι τριετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο και κουπόνι ίσο με το επιτόκιο Εuribor 3 μηνών + 37.5 b.p. H έκδοση που έγινε αποδεκτή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους διεθνείς επενδυτές και απορροφήθηκε πλήρως, θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Αξίζει να επισημανθεί ότι, η έκδοση αυτή είναι η δεύτερη που πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος EMTN (European Medium Term Notes) της EFG Hellas PLC, που έχει συνομολογηθεί στην ευρωαγορά για την άντληση κεφαλαίων από θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού. Υπενθυμίζεται ότι το Φεβρουάριο 2000, είχε πραγματοποιηθεί η πρώτη έκδοση σε Ευρώ ύψους Euro 150 εκ.